Vad är byndig*?

Byndig är sidan där du kan få en bild av mig, Berit K. Prohaszka. Just nu utbildar jag mig till grafisk formgivare. Jag gillar att skapa både kreativt och informativt med en förkärlek för typografi och trycksaker. På byndig hittar du min portfolio, mitt CV och några av mina fotografier. Kontakta mig gärna om du vill veta mer.

* I Svenska akademins ordbok finns följande notis om ordet byndigs etymologi: byndig (†) bindande, förpliktande. På tyska lever ordet bündig kvar i uttrycket “kurz und bündig”, vilket betyder kort och koncist. Byndig är ett försök att återuppliva ordet på svenska och en påminnelse till mig själv att kreativitet vinner på att mynna ut i koncisa idéer.